Bursa Psikiyatri
  Psikiyatrist ve Psikoterapist Ali Algın Köşkdere  0224 232 33 70  0224 232 33 02 0554 342 82 88
PSİKİYATRİ

ÖZEL DOSYALAR

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA

PSİKİYATRİ/PSİKOLOJİ KİTAPLIĞI

SANAT-I-YORUM

Psikoterapide Nesne Iliskisi

Agir Kisilik Bozukluklarinda Psikoterapötik Stratejiler

Sevgi, Suçluluk ve Onarım

Göç ve Kimlik

Psikanalitik Psikoterapiler

Yas Tutmama Mücadelesi

22/08/2005'den beri
 Bugün  663 
 Toplam  1536193 
Bugün: 24/04/2014

Anasayfa » BİPOLAR BOZUKLUK

BİPOLAR BOZUKLUKBİPOLAR BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ NELERDİR?


Bipolar bozukluk, şiddetli duygudurum dalgalanmalarına neden olur; duygudurumda aşırı "yükselme" ve/veya alınganlık-sinirlilik (irritable), üzgünlülük ve umutsuzluk olabilir ve tekrar eski duruma geri dönülebilir. Sıklıkla aralarda normal duyguduruma geçilir. Enerjideki ve davranışlardaki keskin değişimler, duygudurum değişimleriyle birlikte olur. Alçakta hissedilen çökkünlük periyoduna depresyon, yüksekte hissedilen taşkınlık periyoduna mani epizodu (atağı/nöbeti) denir.

Mani (veya bir manik epizot) belirtileri şunlardır:

 • Artan enerji, aktivite, yerinde duramama
 • Aşırı "yüksek", aşırı iyi, öförik duygudurum
 • Aşırı alıngan/sinirli (irritable) olma
 • Uçuşan düşünceler ve çok hızlı konuşma, bir fikirden diğerine atlama
 • Baskılı konuşma, başkalarının konuşmasına izin vermeme
 • Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü
 • Uyku ihtiyacının çok azalması
 • Kişinin yetenekleri ve güçleri konusunda gerçekçi olmayan inançlarının olması
 • Dini uğraşların artması, kişinin kendisini çok önemli birisi olarak görmeye başlaması
 • Karar verme yetisinin zayıflaması
 • Kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek, zevk veren etkinliklere katılma
 • Para harcama isteğinin çok artması, hesapsız harcamalar yapma
 • Normalden farklı olan, geçici davranış değişiklikleri
 • Cinsel güçte ve cinsel istekte artış
 • Uyuşturucu, özellikle kokain, alkol ve uyku ilaçları kullanımı
 • Kışkırtıcı veya saldırgan davranışlar
 • Herhangi bir şeyin yanlış olduğunu kabul etmeme, ikna edilememe
 • Sosyal aktivitede artış, sosyal mesafenin ayarlanamaması

Eğer bu belirtilerden birkaç tanesi, günün çoğunda mevcutsa ve 1 hafta yada daha uzun bir süre neredeyse her gün sürüyorsa manik bir epizot teşhis edilir.

 

Bunların yanında;

 • mesleki ve toplumsal işlevlerde önemli sorunlar vardır.
 • başkasına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırılmayı gerektirecek kadar ağırdır.
 • bu belirtiler bir maddenin veya ilacın kullanımıyla ortaya çıkmamıştır.

Depresyon (veya bir depresif epizot) belirtileri şunlardır:

 • Geçici süreyle yoğun üzgünlük, endişelilik ve boşluk duyguları
 • Umutsuzluk ve kötümserlik duyguları
 • Suçluluk, değersizlik veya acizlik hissi
 • Cinsel ilişki dahil daha önce zevk alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı
 • Enerjinin azalması, bitkinlik veya "yavaşlama" duyguları
 • Konsantrasyonda, hatırlama ve karar vermede güçlük
 • Yerinde duramama (huzursuzluk) veya sinirlilik (irritabilite)
 • Aşırı uyuma veya uyuyamama
 • İştah değişimi ve/veya istemeden kilo alma veya verme
 • Fiziksel bir hastalık veya yaralanma nedeniyle olmayan kronik ağrılar veya iyileşmeyen başka bedensel belirtiler
 • Ölüm, özkıyım düşünceleri veya özkıyım teşebbüsü

 

Bu belirtilerin birkaçı, gün boyunca sürer ve 2 hafta yada daha uzun bir zaman boyunca devam ederse depresif bir epizot teşhis edilir.

 

Hafif veya orta maniye hipomani denir. Hipomani bir insana kendini iyi hissettirebilir ve hatta iyi çalışma ve artan verimlilikle ilişkili bile olabilir. Böyle olduğunda aile ve arkadaşlar duygudurum dalgalanmalarını anlamaya başlasalar bile, kişi herhangi bir farklılık olduğunu kabul etmeyebilir. Fakat uygun bir tedavi uygulanmadığında bazı kişilerde hipomani ağır maniye kayabilir veya depresyona geçiş olabilir.

 

Bazı durumlarda ağır mani veya depresyon epizotları psikotik belirtiler de içerebilir. Genel psikotik belirtiler:

·         sanrılar-halüsinasyonlar (olmayan şeyleri duyma, görme veya sezme),

·         delüzyonlar (yanlış, mantıksal açıklamalardan veya kişinin genel kültürel anlayışından etkilenmeyen kuvvetli inançlar).

·         Gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması.

 

Bipolar bozuklukta psikotik belirtiler o andaki  aşırı mani veya depresyon duygudurumunu yansıtma eğilimindedir. Örneğin manide devlet başkanı veya özel güçleri, zenginliği olduğuna inanma ile kendini gösterebilen grandiyözite/büyüklenmecilik delüzyonu ortaya çıkar; depresyonda ise suçluluk, değersizlik, mahvolduğu, beş parasız kaldığı, çok ağır bir suç işlediği delüzyonu görülebilir. Bu belirtileri gösteren insanlar, bazen yanlışlıkla şizofreni olarak teşhis edilirler.

 

Bu hastalığı anlamaya çalışırken farklı duygudurumların bir yelpazede veya sürekli bir aralıkta değiştiğini düşünmek faydalı olacaktır. Bir uçta ağır depresyon, üzerinde orta depresyon ve onun üstünde hafif düzeydeki çökkün duygudurum yer alır. Hafif çökkünlük durumu kısa süreli olduğunda bazı insanlar tarafından hüzünlülük (the blues) olarak tanımlanır ancak kronik olduğunda "distimi" adı verilir. Distimi, depresyon ölçütlerinin tam karşılanmadığı, işlevselliğin tam bozulmadığı ama isteksizlik ve mutsuzluğun uzun süre boyunca sürdüğü, bir kişilik özelliği gibi olduğu durumdur. 

Yelpazenin ortasında normal ve dengeli duygudurumu vardır. Yukarı çıktıkça hipomani (hafif, orta mani) ve onun da üstünde ağır mani görülür.

 

 

Tedavi görülmesine rağmen hastaların küçük bir oranı remisyona girmez ve kronik semptomlar yaşamaya devam eder.

 

Bununla birlikte bazı insanlarda, mikst (karma) bipolar denilen durumda, mani ve depresyon belirtileri birlikte görülebilir. Karma durum belirtileri çoğu kez ajitasyonu, uyku sorunlarını, iştahta önemli değişimleri, psikozu ve özkıyım düşüncelerini içerebilir. Bu durumdaki bir insan çok üzgün ve umutsuz bir duygudurumdayken aynı zamanda aşırı enerjik de olabilir.

 

Bipolar bozukluk, bazen bir ruh hastalığından farklı bir problemmiş gibi görülebilir. Örneğin, alkol yada madde kötüye kullanımı, zayıf okul ve iş performansı veya gergin insani ilişkiler gibi. Gerçekte bu tip problemler altta yatan duygudurum bozukluğunun işaretleri olabilirler.

 

PSİKİYATRİK MUAYENE VE PSİKOTERAPİ

BURSA PSİKİYATRİ TV - VİDEOLAR

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER

HOBİLER VE UĞRAŞLAR

ÖNERİLEBİLECEK SİTELER

BURSA'DA SAĞLIK

BURSA'DA KÜLTÜR VE SANAT

ÖNEMLİ TELEFONLAR

ÇOK OKUNANLAR

HAVA DURUMU
ISTANBUL ANKARA BURSA
İSTANBUL ANKARA BURSA